Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska

Abstrakt

Eksploatowane od ponad 100 lat górnokredowe piętro wodonośne, jest bardzo zasobnym zbiornikiem wód podziemnych. Intensywna eksploatacja w latach 70. i 80. przyczyniła się jednak do znacznej degradacji, zarówno ilościowej jak i jakościowej zasobów tego piętra. Gwałtowna i znaczna redukcja poboru wód niemal natychmiast spowodowała podniesienie ciśnień piezometrycznych, i już pod koniec lat 90-tych obserwowano znaczną redukcję leja depresji na obszarze nizin nadmorskich. Odbudowę ciśnień piezometrycznych w górnokredowym zbiorniku artezyjskim potwierdzają przedstawione wyniki obliczeń modelowych. Ciśnienia piezometryczne na Tarasie Nadmorskim są aktualnie niższe od warunków z przed eksploatacji o kilka metrów. Przy dalszym utrzymywaniu niskiego poboru wód wydaje się możliwe, że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat ciśnienia piezometryczne wrócą do poziomu obserwowanego w warunkach naturalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 28, strony 9 - 13,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Odnowa zasobów górnokredowego piętra wodonośnego w rejonie Gdańska// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 28., nr. nr 1 (2007), s.9-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi