On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels. - Publication - MOST Wiedzy

Search

On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels.

Abstract

Badano niezmienniczości splątania kwantowego oraz pojemności kwantowego kanału ze względu na ewentualną utratę informacji o pojedynczej kopii kwantowego stanu. Pokazano, że jeżeli dany kwantowy kanał ma pewne pojemności niezerowe, to odpowiadające mu stany posiadają niezerowe destylowalne splątanie. Postawiono pewne otwarte problemy dotyczące destylowalności splątania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS no. 4, pages 1 - 4,
ISSN: 1895-1082
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Horodecki P.: On entaglement distillation and quantum error correction of unknown states and channels. // CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. -Vol. 4., (2003), s.1-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags