On some approaches to cutting power estimation while wood sawing - Publication - Bridge of Knowledge

Search

On some approaches to cutting power estimation while wood sawing

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono i porównano metody, które mogą być stosowane do szacowania mocy skrawania przy przecinaniu drewna na pilarkach tarczowych. Przy klasycznym podejściu efekty energetyczne procesu przecinania drewna piłami są obliczane na bazie właściwego powierzchniowego oporu skrawania. W internecie dostępne są narzędzia do określania mocy skrawania w postaci oprogramowania dostępnego on-line, przykładowo "Horsepower calculator". Oprócz tego, siły skrawania (moce skrawania) mogą być rozpatrywane z punktu widzenia współczesnej mechaniki pękania, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie kąta ścinania. Model, który uwzględnia wiązkość materiału, zjawiska plastyczności w strefie skrawania oraz tarcie, poszerza możliwości modelowania procesu skrawania. Wspomniany model obliczeniowy jest uniwersalny i przydatny do szacowania efektów energetycznych procesu przecinania dla każdej kinematyki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology pages 129 - 134,
ISSN: 1898-5912
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Orłowski K., Ochrymiuk T., Chuchała D.: On some approaches to cutting power estimation while wood sawing// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. no. 79 (2012), s.129-134
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 53 times

Recommended for you

Meta Tags