Optymalizacja profilu pompoturbinowego. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Optymalizacja profilu pompoturbinowego.

Abstract

W wyniku rozwiązania zadania odwrotnego (konstrukcyjnego), dla obydwu trybów prac maszyny rewersyjnej: pompowego i turbinowego, uzyskuje się dwa różne kształty łopatek z parametrami nominalnymi pracy. Mając te łopatki, konieczne jest w dalszej kolejności poszukiwanie jednego profilu wypadkowego dla wirnika pompoturbiny, który byłby kompromisem dla obydwu reżimów przepływowych. Niezbędne jest w takim przypadku wykorzystanie zadania prostego analizującego przepływ. Referat przedstawia sposób poszukiwania profilu pompoturbiny na podstawie znajomości profilu turbinowego jak i pompowego. Zarówno zadanie odwrotne jak i zadanie proste zastosowane tu zostały na poziomie modelu dwuwymiarowego osiowosymetrycznego. W niniejszym artykule w pierwszej kolejności przedstawiona zostanie metoda poszukiwania profilu wypadkowego pompoturbiny. W dalszej kolejności przedstawione zostanie zastosowanie tej metody dla konkretnych łopatek uzyskanych w wyniku rozwiązania zadania odwrotnego dla trybu pompowego i turbinowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
V Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego ''Współczesne technologie i konwersja energii'' strony 91 - 106
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Krzemianowski Z.: Optymalizacja profilu pompoturbinowego. // V Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego ''Współczesne technologie i konwersja energii''/ Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.91-106
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags