Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw - Publication - MOST Wiedzy

Search

Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

Abstract

Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy oceniają swoje relacje z instytucjami formalnymi raczej pozytywnie, jednak wskazują na duże obciążenia biurokratyczne, które oznaczają mniej czasu na działania kreatywne. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z badań, jest niska znajomość instytucji wsparcia biznesu wśród badanych mikroprzedsiębiorców.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Marketing i Zarządzanie pages 331 - 343,
ISSN: 2450-775X
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Wasilczuk J.: Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875,41, t. 2 (2015), s.331-343
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags