Jerzy Koszałka - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

  W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem - przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja,...

  Full text to download in external service

 • Marketing i inżynieria w projektach rynkowych

  - Year 2013

  Omówiono rolę marketingu w projektach rynkowych i jego związki z inżynierią w procesie tworzenia wartości dla klientów. Scharakteryzowano istotę biznesu, wykazując rosnące skomplikowanie oraz współzależność działań na współczesnym rynku. Omówiono pojęcie marketingu oraz funkcje inżynierii w procesie oferowania wartości klientom. Wskazano podstawowe obszary, w których występują powiązania inżynierii z rynkiem i marketingiem. Określono...

 • Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej

  W rozdziale podjęto problem doskonalenia wykorzystania dorobku współczesnego marketingu w przygotowaniu i oferowaniu nowych technologii, oparte na doświadczeniach Politechniki Gdańskiej (PG). Omówiono pojęcia, cechy, korzyści i uwarunkowania współczesnego marketingu, jak też istoty nowych technologii i sposobów transferu z jednostek naukowo-badawczych do gospodarki. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia transferu i komercjalizacji...

  Full text available to download

seen 614 times