Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

Abstrakt

Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy oceniają swoje relacje z instytucjami formalnymi raczej pozytywnie, jednak wskazują na duże obciążenia biurokratyczne, które oznaczają mniej czasu na działania kreatywne. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z badań, jest niska znajomość instytucji wsparcia biznesu wśród badanych mikroprzedsiębiorców.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 331 - 343,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875,41, t. 2 (2015), s.331-343
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi