Wyniki wyszukiwania dla: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

 • Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego

  Jak pokazuje przegląd literaturowy przedstawiony w pierwszej części artykułu, wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach stało się koniecznością nie tylko w przypadku dużych podmiotów, ale również tych niewielkich. Co prawda małe i mikroprzedsiębiorstwa mają ograniczone zasoby i często napotykają na szereg barier na swojej drodze do innowacyjności, to jednak - jak pokazuje przykład przedsiębiorstw z województwa pomorskiego - w większości...

 • Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

  Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy...

 • Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?

  Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w większości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczynają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnianych jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych firm, tworzonych przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele firm...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym