Innovative consciousness and threats estimation connected with implementation of innovations to SMEs cooperating with shipbuilding industry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innovative consciousness and threats estimation connected with implementation of innovations to SMEs cooperating with shipbuilding industry

Abstrakt

Podejmowanie działań innowacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa nie jest szeroko rozpowszechnione. Wynika to, między innymi, ze specyfiki tego sektora. MSP często dysponują ograniczonymi środkami finansowymi i nisko wykwalifikowanymi pracownikami, co stanowi w wielu przypadkach barierę we wprowadzaniu innowacji. Nie mniej istotne są inne podmioty działające w otoczeniu MSP włączające się w realizacje procesu innowacyjnego. Badania prowadzone przez polskie i europejskie instytucje wskazują na niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki i sektora MSP. Nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i odpowiednio prowadzona polityka proinnowacyjna mogą zmobilizować przedsiębiorców do zwiększenia wysiłku innowacyjnego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Best Agers activities in the Baltic Sea Region strony 193 - 216
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Innovative consciousness and threats estimation connected with implementation of innovations to SMEs cooperating with shipbuilding industry// Best Agers activities in the Baltic Sea Region/ ed. ed. Marcin Forkiewicz Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s.193-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi