Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów

Abstrakt

W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganego przez nie poziomu rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania wspomagania finansowego przedsiębiorstw w zależności od uzyskiwanego przez nie poziomu rentowności aktywów wykorzystano test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Artykuł zawiera ponadto porównanie literaturowych wartości wzorcowych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego z wartościami rzeczywiście kształtowanymi przez krajowe firmy z sektora MSP. Niniejsze badania powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie finansami : Wybrane zagadnienia strony 9 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Figura P.: Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów// Zarządzanie finansami : Wybrane zagadnienia/ ed. Błażej Prusak Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej , 2015, s.9-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi