Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu

Abstract

Przedstawiono metodykę otrzymywania kompozytów metalowych przez mieszanie mechaniczne ciekłego Al-Si z proszkami Fe i Cu, dzięki samorzutnej reakcji zachodzącej in situ w roztopionym stopie. Przeprowadzono badania budowy kompozytów za pomocą mikroskopu SEM. Wykazano, że fazą wzmacniającą w kompozycie jest Al4SiFe (Vf=15-35%) o twardości 250-350 HV(0,02). Rozmiar i udział objętościowy fazy zbrojącej uzależniony był od sposobu odlewania próbek. Zbadano wpływ szybkiego chłodzenia stopu w formie metalowej o temperaturze -6 0C i -700C na rozdrobnienie wydzieleń.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM pages 65 - 69,
ISSN: 1731-223X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Imielińska K.: Otrzymywanie kompozytów in situ Al-Si-Fe-Cu// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.65-69
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 42 times

Recommended for you

Meta Tags