Planowanie strategiczne w gminach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Planowanie strategiczne w gminach

Abstract

Autor podaje definicje strategii, jej główne typy i cechy oraz cechy planu i planowania strategicznego. Opisuje i ilustruje schematem procedurę budowy planu ujętą w fazy i nurty, opisuje różne modele organizacji planowania strategicznego i podaje zasady planowania, Opisuje też poszczególne fazy: diagnozowanie i studia nad przyszłością, tworzenie wizji, misji i systemu celów, projektowanie i ocenianie rozwiązań strategicznych, wskazuje stosowane w nich metody i zasady oraz popełniane błędy. Wskazuje wybrane aspekty wdrażania i realizacji strategii, w tym monitoring oraz zasady współdziałanie planowania strategicznego z przestrzennym.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 168 - 178
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Sołtys J.: Planowanie strategiczne w gminach// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.168-178
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 76 times

Recommended for you

Meta Tags