Polityka podatkowa Gdańska - Publication - MOST Wiedzy

Search

Polityka podatkowa Gdańska

Abstract

Artykuł poświęcony jest analizie polityki podatkowej. Początkowo umiejscowiono politykę podatkową w strukturze polityki społeczno-gospodarczej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. następnie zdefiniowano samo pojęcie oraz wytypowano podatki samorządowe speł-niające warunek prowadzenia względem nich polityki podatkowej. Zna-czenie fiskalne wpływów z tego tytułu zostało przedstawione na przykła-dzie budżetu Gdańska.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pages 209 - 218,
ISSN: 2083-8611
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Sekuła A.: Polityka podatkowa Gdańska// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 80 (2011), s.209-218
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags