Poprawa stanu dynamicznego hydrozespołu. W: [CD-ROM] Materiały konferencyj- ne. Turbiny Wodne - Niezawodność i Ekologia. Gdańdsk, 9 grudnia 2003. Gdańsk: TEW, KKiEM P. Gdań., A&O EXPERT**2003, wykład oraz prezentacja elektroniczna z wykorzyst. Programu Power Point + wydr. 17 s. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Poprawa stanu dynamicznego hydrozespołu. W: [CD-ROM] Materiały konferencyj- ne. Turbiny Wodne - Niezawodność i Ekologia. Gdańdsk, 9 grudnia 2003. Gdańsk: TEW, KKiEM P. Gdań., A&O EXPERT**2003, wykład oraz prezentacja elektroniczna z wykorzyst. Programu Power Point + wydr. 17 s.

Abstract

Współczesna technika pomiarowa coraz częściej wykrywa pojawienie się drgań względnych czopa względem panwi o częstotliwości zbliżonej do 1/2X, wywołanych tak zwanym wirem olejowym. Drgania te w dłuższym okresie czasu prowadzą do zmęczeniowego uszkodzenia powierzchni ślizgowej łożyska a w konsekwencji do awarii łożyska. Jednym ze sposobów eliminacji tych drgań jest zastosowa-nie dociążenia geometrycznego w łożyskach prowadzących (preload) przez umie-jętną zmianę geometrii szczeliny smarowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
publikacje elektroniczne
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags