Poprawa stanu dynamicznego hydrozespołu. W: [CD-ROM] Materiały konferencyj- ne. Turbiny Wodne - Niezawodność i Ekologia. Gdańdsk, 9 grudnia 2003. Gdańsk: TEW, KKiEM P. Gdań., A&O EXPERT**2003, wykład oraz prezentacja elektroniczna z wykorzyst. Programu Power Point + wydr. 17 s. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poprawa stanu dynamicznego hydrozespołu. W: [CD-ROM] Materiały konferencyj- ne. Turbiny Wodne - Niezawodność i Ekologia. Gdańdsk, 9 grudnia 2003. Gdańsk: TEW, KKiEM P. Gdań., A&O EXPERT**2003, wykład oraz prezentacja elektroniczna z wykorzyst. Programu Power Point + wydr. 17 s.

Abstrakt

Współczesna technika pomiarowa coraz częściej wykrywa pojawienie się drgań względnych czopa względem panwi o częstotliwości zbliżonej do 1/2X, wywołanych tak zwanym wirem olejowym. Drgania te w dłuższym okresie czasu prowadzą do zmęczeniowego uszkodzenia powierzchni ślizgowej łożyska a w konsekwencji do awarii łożyska. Jednym ze sposobów eliminacji tych drgań jest zastosowa-nie dociążenia geometrycznego w łożyskach prowadzących (preload) przez umie-jętną zmianę geometrii szczeliny smarowej.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi