Poszukiwanie minimalnej liczby parametrów niezbędnych do realizacji punktu utopii zadania jednakowej prędkości zanikania drgań - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Poszukiwanie minimalnej liczby parametrów niezbędnych do realizacji punktu utopii zadania jednakowej prędkości zanikania drgań

Abstract

W pracy opisano zagadnienie lokalnej jednoznaczności dla zadania poszukiwania realizowalnego punktu utopii zadania polioptymalizacji. Problem zobrazowano zadaniem poszukiwania optymalnej lokalizacji elementów tłumiących drgania. Rozważane są drgania swobodne ciała płaskiego. Masa ciała jest wariantowo zmienna. Rozważane są dwa warianty masy. Pierwszy wariant odpowiada pustej skrzyni ładunkowej, drugi odpowiada masie skrzyni wraz z ładunkiem. Poszukiwane są współczynniki tłumienie elementów oraz parametry opisujące ich ustawienie w stosunku do ciała. Celem poszukiwań jest znalezienie konfiguracji zapewniającej zadany i identyczny poziom tłumienia dla wszystkich postaci drgań możliwych do wygenerowania w układzie. Do modelowania układu wykorzystano zasady dynamiki układów wielomasowych. W pracy zamieszczono szczegółowy opis tej metody. Optymalizację przeprowadzono przy wykorzystaniu metody sympleksów w wersji klasycznej jak i w wersji zmodyfikowanej. Na badaną funkcję celu nałożono ograniczenia wynikające z ograniczeń pola mocowań elementów tłumiących oraz konieczności operowania dodatnimi wartościami współczynników tłumienia. Rozważane w pracy zadanie poszukiwania punktu utopii, jest wykonalne, tzn. istnieją wartości parametrów optymalizacji zapewniające osiągnięcie punktu utopii. W pracy wykazano, że ich dobór i liczba nie są przypisane jednoznacznie do danego zadania, ale zależą od warunków początkowych procesu optymalizacji. W tym celu, w pracy zdefiniowano pojęcie lokalnej jednoznaczności rozwiązania, i minimalnej liczby parametrów zadania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Lipiński K.: Poszukiwanie minimalnej liczby parametrów niezbędnych do realizacji punktu utopii zadania jednakowej prędkości zanikania drgań// Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.. -., nr. nr 40 (2007), s.177-185
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags