Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

Abstract

Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane. Zwrócono uwagę na ich dobezpieczanie oraz koordynację z ogranicznikami przepięć. Przedstawiono przykłady obliczeniowe obrazujące zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Automatyka Elektryka Zakłócenia pages 46 - 63,
ISSN: 2082-4149
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Czapp S.: Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -., nr. 2 (2013), s.46-63
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags