Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego

Abstract

Praca dotyczy wybranych aspektów teorii projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego, realizowanych w strukturach układowych, wykorzystujących zlinearyzowane wzmacniacze transkonduktancyjne (Gm) i liniowe elementy pojemnościowe (C). Zaprezentowano ogólną strukturę filtrów Gm-C wraz z opisem macierzowym. Zmodyfikowany opis macierzowy podano również dla filtrów Gm-LC, wykorzystujących dodatkowo elementy indukcyjne (L). Określono warunki transformacji układu dołączonego dla tych klas filtrów aktywnych oraz podano zależności analityczne dla równoważnych pod względem transmitancji i małosygnałowych wrażliwości struktur trybu napięciowego i prądowego. Opierając się na metodzie nieliniowych funkcji przenoszenia w sensie jąder całkowych Volterry, opracowano model analityczny dla struktury ogólnej filtrów CMOS Gm-C, uwzględniający małe nieliniowości elementów aktywnych i pasywnych. Wykazano, że model ten znajduje zastosowanie w małosygnałowej analizie nieliniowej, która może być realizowana zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. W pracy przedstawiono szereg oryginalnych rozwiązań układowych scalonych wzmacniaczy transkonduktancyjnych CMOS o zwiększonej liniowości i zakresie dynamiki w stosunku do opracowań prezentowanych w literaturze przedmiotu. Badania teoretyczne zostały zweryfikowane eksperymentalnie na przykładach monolitycznych filtrów CMOS Gm-C w strukturach programowalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Szczepański S.: Problemy projektowania analogowych filtrów CMOS Gm-C czasu ciągłego w strukturach trybu napięciowego i prądowego . : , 2005.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags