Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia - Publication - MOST Wiedzy

Search

Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia

Abstract

W referacie przedstawiono zasady projektowania i oceny własności ochronnych instalacji uziemiającej w stacjach najwyższych napięć oraz w stacjach SN/nn. Przedstawiono wymagania stawiane instalacji uziemiającej przez aktualne normy i przepisy. Zaprezentowano zakres i metody badań instalacji uziemiającej w stacjach elektroenergetycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne strony 63 - 88
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Czapp S.: Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia// Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne/ ed. pod red. Edwarda Musiała ; ELFEKO SA. [B.m.: b.w.] (Gdynia : ELFEKO), 2007, s.63-88
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags