Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia

Abstrakt

W referacie przedstawiono zasady projektowania i oceny własności ochronnych instalacji uziemiającej w stacjach najwyższych napięć oraz w stacjach SN/nn. Przedstawiono wymagania stawiane instalacji uziemiającej przez aktualne normy i przepisy. Zaprezentowano zakres i metody badań instalacji uziemiającej w stacjach elektroenergetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne strony 63 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Projektowanie i badanie instalacji uziemiających w stacjach wysokiego napięcia// Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne/ ed. pod red. Edwarda Musiała ; ELFEKO SA. [B.m.: b.w.] (Gdynia : ELFEKO), 2007, s.63-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi