Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości

Abstract

W artykule zaprezentowano cechy uniwersytetu przyszłości, wykorzystując projektowanie ideału Ackoffa oraz projektowanie holograficzne Morgana.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. : Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. - Część V strony 39 - 50
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Leja K.: Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości// W : Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. : Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego. - Część V/ ed. J. Woźnicki Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2015, s.39-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags