Przepisy ogólne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przepisy ogólne

Abstract

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autorzy analizują problemy, które pojawiają się w praktyce, a są związane z postępowaniem egzekucyjnym, a także szerzej - z postępowaniem cywilnym. W monografii przedstawiono prawa i obowiązki komorników sądowych, sposób ich powołania i odwołania, kwestie nadzoru nad nimi i ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szczególnie przydatna dla czytelnika może okazać się część dotycząca kosztów i opłat egzekucyjnych. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Komentarz LEX strony 56 - 65
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Banasik P.: Przepisy ogólne// Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Komentarz LEX/ ed. red. nauk. J. Świeczkowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s.56-65
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags