Przydatność emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych silników o zapłonie samoczynnym - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Przydatność emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych silników o zapłonie samoczynnym

Abstract

W referacie scharakteryzowano przydatność emisji akustycznej (AE) w badaniach diagnostycznych. Wykazano, że może być ona istotnym sygnałem diagnostycznym, umożliwiającym ujawnianie zmian stanu technicznego łożysk układów korbowo-tłokowych na wczesnym etapie zaistnienia mikro-uszkodzeń panwi. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów AE uzyskane w badaniach diagnostycznych wspomnianych łożysk, z których wynika, że umożliwiają one identyfikację stanu technicznego tego rodzaju łożysk.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012 strony 1 - 12
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Girtler J.: Przydatność emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych silników o zapłonie samoczynnym// XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'12 : projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Gdynia, 22-23 listopada 2012/ ed. Katedra Siłowni Okretowych Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej. Gdynia: , 2012, s.1-12
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags