Rejestracja parametrów pracy wiertnicy wytwarzającej pale betonowe. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Rejestracja parametrów pracy wiertnicy wytwarzającej pale betonowe.

Abstract

Przedstawiono opracowany przez autorów system pomiarowy do rejestracji parametrów w trakcie wytwarzania pali betonowych metodą iniekcji zawiesiny bentonitowej. Opisano strukturę systemu i sposób pomiaru poszczególnych wielkości. Przygotowane oprogramowanie umożliwia obserwację rejestrowanych parametrów w funkcji czasu i w funkcji zagłębienia głowicy wiercącej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Świsulski D., Wołoszyk M., Galewski M., Porzeziński M.: Rejestracja parametrów pracy wiertnicy wytwarzającej pale betonowe.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags