Reputacja i zaufanie w systemach teleinformatycznych z podmiotami anonimowymi  podejście dynamiczne - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Reputacja i zaufanie w systemach teleinformatycznych z podmiotami anonimowymi  podejście dynamiczne

Abstract

Abstrakcją współczesnego systemu teleinformatycznego jest system wieloagentowy z autonomicznymi, racjonalnymi i wirtualnie anonimowymi agentami wchodzącymi we wzajemne interakcje dla wymiany usług. W referacie uzasadniono konieczność projektowania dla niego podsystemu budowy reputacji i zaufania oraz odpowiednich analiz w ujęciu dynamicznym. Dokonano przeglądu motywacyjnie zgodnych mechanizmów uczciwego raportowania usług oraz omówiono dynamikę zachowań i miar zaufania agentów w zależności od polityki wyboru partnerów w interakcjach i polityki świadczenia usług.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 698 - 712,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Konorski J.: Reputacja i zaufanie w systemach teleinformatycznych z podmiotami anonimowymi  podejście dynamiczne// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2016), s.698-712
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 97 times

Recommended for you

Meta Tags