Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich

Abstract

Celem rozważań było ukazanie roli liderów diaspory polskiej na Litwie, Łotwie i w Estonii w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej. Istotnym tłem analizy są przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI w. w krajach nadbałtyckich po odzyskaniu niepodległości w 1991r., w których dość wąskie i stałe grono liderów mniejszości polskiej organizuje życie diaspory.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej strony 107 - 128
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Borucińska-Dereszkiewicz I.: Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich// Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej/ ed. pod red. J. Knopeka. - Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydaw. Uczelniane PK, 2011, s.107-128
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags