Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich

Abstrakt

Celem rozważań było ukazanie roli liderów diaspory polskiej na Litwie, Łotwie i w Estonii w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej. Istotnym tłem analizy są przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI w. w krajach nadbałtyckich po odzyskaniu niepodległości w 1991r., w których dość wąskie i stałe grono liderów mniejszości polskiej organizuje życie diaspory.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej strony 107 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Borucińska-Dereszkiewicz I.: Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich// Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej/ ed. pod red. J. Knopeka. - Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydaw. Uczelniane PK, 2011, s.107-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi