Rozproszona dostawa usług systemowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozproszona dostawa usług systemowych

Abstract

Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania organizacyjne tworzenia grup bilansujących lub wirtualnych elektrowni, - wykorzystanie działań regulacyjnych odbiorców (np. w ramach DSM/DSR), - poszukiwanie efektywnych technologii magazynowania energii.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii pages 29 - 35,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Bućko P.: Rozproszona dostawa usług systemowych// Rynek Energii. -., nr. 2 (129) (2017), s.29-35
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times

Recommended for you

Meta Tags