Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego

Abstract

Artykuł przedstawia definicje pojęcia małych i średnich przedsiębiorstw stosowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz tę rekomendowaną przez Komisję Europejską. Scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw Warmii i Mazur oraz zaprezentowano teorie rozwoju regionalnego w odniesieniu do tego województwa. Przedstawiony również został wpływ regionalnych instrumentów wsparcia MŚP na poziom bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Gospodarka i państwo strony 107 - 114
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Suchkova I., Kowalski P., Żuchowski M.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój województwa warmińsko-mazurskiego// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Gospodarka i państwo/ ed. dr hab. Jacek Leśny prof. nadzw., dr Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.107-114
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 138 times

Recommended for you

Meta Tags