Soil management - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Soil management

Abstract

Omawia się środowisko glebowe, jego zanieczyszczenia i zagrożenia dewastacjąPodaje się zasady klasyfikacji bonitacyjnej glen, stopnie degradacji chemi-cznej oraz procesy bioremediacji. Środowisko glebowe rozpatrywane jest zpunktu widzenia zagrożenia jakości wody do picia oraz zagrożenia żywności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
W: Environmental Scince understanding protecting and managing the environment in the Baltic Sea region strony 537 - 542
Language:
English
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 43 times

Recommended for you

Meta Tags