Soil management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Soil management

Abstrakt

Omawia się środowisko glebowe, jego zanieczyszczenia i zagrożenia dewastacjąPodaje się zasady klasyfikacji bonitacyjnej glen, stopnie degradacji chemi-cznej oraz procesy bioremediacji. Środowisko glebowe rozpatrywane jest zpunktu widzenia zagrożenia jakości wody do picia oraz zagrożenia żywności.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Environmental Scince understanding protecting and managing the environment in the Baltic Sea region strony 537 - 542
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi