Flow and solute transport in porous media systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flow and solute transport in porous media systems

Abstrakt

Praca przedstawia podstawowe procesy fizyczne zachodzące w środowisku glebowym. Rozpoczyna się od omówienia zjawisk cieplnych i efektów temperaturowych, a następnie omawia się zjawiska dyfuzyjne i natlenienie gleby. Potem omawia się dynamikę uwilgotnienia gleb i pobierania wody przez korzenie roślinne, jak też migrację zanieczyszczeń. Pracę kończy rozdział dotyczący oczyszczania ścieków w systemie glebowo-roślinnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalik P.: Flow and solute transport in porous media systems. Tortosendo: , 2010. 81 s. ISBN 978-989-20-2068-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi