Nowe procedury oznaczania herbicydów kwasowych w glebie z wykorzystaniem przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika, derywatyzacji i chromatografii gazowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe procedury oznaczania herbicydów kwasowych w glebie z wykorzystaniem przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika, derywatyzacji i chromatografii gazowej.

Abstrakt

W ramach badań zbadano dwa typy reakcji derywatyzacji herbicydów kwasowych - pirolityczną alkilację za pomocą TMPH, TMAH i TMSH oraz metylację za pomocą jodku metylu i fosforanu trimetylu. Zbadano możliwość zastosowania techniki ekstrakcji do fazy stałej, ekstrakcji ciecz-ciecz oraz liofilizacji w celu izolacji fenoksykwasów i fenoli z wodnych ekstraktów glebowych. Badania modelowe miały również na celu opracowanie etapu izolacji herbicydów kwasowych z próbek gleby z wykorzystaniem techniki przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Efektem badań było opracowanie dwóch procedur oznaczania herbicydów kwasowych w próbkach gleb. Pierwsza z nich oparta na ASE (woda), SPE i derywatyzacji za pomocą jodku metylu w środowisku TMPH służy do oznaczania zarówno herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych, jak i fenolowych w próbkach gleb. Druga proponowana metodyka, oparta na ASE (DCM-aceton), całkowitym odparowaniu i wymianie rozpuszczalnika oraz derywatyzacji za pomocą jodku metylu w środowisku TMPH, służy do oznaczania w próbkach gleb herbicydów fenolowych. W przypadku oznaczania herbicydów kwasowych w próbkach rzeczywistych o wysokim stężeniu (np. mogilniki), możliwe jest stosowanie detektora FID, natomiast dla próbek o małym stężeniu wskazane jest zastosowanie detektora MS.Opracowane metodyki zastosowano do oznaczeń zawartości wybranych herbicydów kwasowych w rzeczywistych próbkach gleb pochodzących z pól uprawnych oraz pobranych przy zlikwidowanym mogilniku w Skorzewie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi