Surfactant in the environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Surfactant in the environment

Abstrakt

Omówiono rozprzestrzenianie się związków powierzchniowoczynnych na środowisko. Przedstawiono wyniki monitoringu surfaktantów w wodach powierzchniowych na świecie i w Polsce. Zbadano możliwość zastosowania surfaktantów w procesie remediacji gleb. Opisano metodę usuwania surfaktantów ze ścieków z wykorzystaniem procesu wypieniania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mędrzycka K., Pastewski S., Tomczak-Wandzel R., Hallmann E.: Surfactant in the environment// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi