Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce surfaktantów (zpc) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce surfaktantów (zpc)

Abstrakt

Surfaktanty (ang. surface active agent, SAA) stanowią grupę związków charakteryzujących się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi. Podstawową właściwością związków powierzchniowo czynnych jest ich zdolność rozpuszczania się w roztworach, których składnikami są substancje polarne i niepolarne. Różnorodność możliwości zastosowania związków powierzchniowo czynnych nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Stosowanie surfaktantów i ich niecałkowita biodegradacja wiąże się z wprowadzaniem zanieczyszczeń do różnych elementów środowiska gdzie emitowane związki ulegają przemianom fizycznym i chemicznym. Analiza opublikowanych w literaturze danych na temat oznaczania związków powierzchniowo czynnych pozwala na stwierdzenie, że różne metodyki mogą być stosowane w celu jakościowego bądź ich ilościowego oznaczania. Wśród tych technik jedną z bardziej interesujących jest chromatografia jonowa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zastosowania chromatografii jonowej strony 34 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Olkowska E.: Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce surfaktantów (zpc)// Wybrane zastosowania chromatografii jonowej/ ed. red. R. Michalski. Katowice: Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010, s.34-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi