Badanie możliwości zastosowania monoacylogliceroli do otrzymywania układów mikroemulsyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie możliwości zastosowania monoacylogliceroli do otrzymywania układów mikroemulsyjnych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań na temat możliwości zastosowania monoacylogliceroli, ich mieszanin z dodecylosiarczanem sodu i oksyetylenowanymi alkoholami tłuszczowymi oraz estrowych pochodnych monoacylogliceroli do stabilizacji układów mikroemulsyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań otrzymano szereg różnorodnych mikroemulsji, w skład których wchodziły wyżej wymienione surfaktanty, prostołańcuchowe węglowodory oraz olej parafinowy i wybrane oleje roślinne jako fazy olejowe, kosurfaktanty w postaci glikolu propylenowego, glicerolu oraz alkoholu etylenowego, a także woda lub roztwór elektrolitu. Celem pracy było m.in. uzyskanie układów charakteryzujących się jak największą zawartością fazy wodnej i/lub olejowej, przy udziale stosunkowo niskiego stężenia stosowanych związków powierzchniowo czynnych. Ponadto, skład jakościowy i ilościowy otrzymywanych ME dobierano pod względem ich ewentualnego wykorzystania np. w przemyśle kosmetycznym, spożywczym czy farmaceutycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi