Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy

Abstract

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związku między działaniami odpowiedzialnymi społecznie instytucji finansowych a przyszłością tych instytucji zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny : Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości strony 120 - 128
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Czerwiński B.: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy// Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny : Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości/ ed. Irena K. Hejduk. - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Warszawa: , 2011, s.120-128
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags