Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związku między działaniami odpowiedzialnymi społecznie instytucji finansowych a przyszłością tych instytucji zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny : Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości strony 120 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w Polsce odpowiedzią na kryzys finansowy// Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny : Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości/ ed. Irena K. Hejduk. - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Warszawa: , 2011, s.120-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi