Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w usługach finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych na rynku polskim, podjęto próbę obszarów jej aplikacji w działalności marketingowej instytucji finansowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing w realiach wspólczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego strony 423 - 430
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych// Marketing w realiach wspólczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego/ ed. ed. Szczepan Figiel Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s.423-430
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi