Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim

Abstract

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych na rynku polskim.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 275 - 283,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Czerwiński B.: Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. Nr 595 (2010), s.275-283
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags