Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

Abstract

W publikacji podjęto próbę przedstawienia specyfiki działalności innowacyjnej wśród instytucji finansowych oraz związków innowacji z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano zatem cechy wyróżniające zachowania innowacyjne w sektorze usług finansowych oraz kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych. Zwieńczeniem pracy jest wskazanie znaczenia jakie innowacje wywierają na praktyczne zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO pages 39 - 48,
ISSN: 1732-1565
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Czerwiński B.: Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2 (2011), s.39-48
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags