Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo

Abstract

W artykule zaproponowano metodę sterowania mocą bierną falownika prądu ze sterowaniem multiskalarnym. Zmiennymi wyjściowymi układu multiskalanego sterowania silnikiem są składowe składowe wektora prądu stojana oraz napięcie zasilające obwód pośredniczący falownika. W artykule zaproponowano metodę sterowania mocą przekształtnika sieciowego,w którym wartość prądu obwodu pośredniczącego oraz napięcie zasilające obwód pośredniczący są narzucone przez układ sterowania silnikiem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Elektrotechniczny no. R. 84, pages 344 - 347,
ISSN: 0033-2097
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Lewicki A., Krzemiński Z., Morawiec M.: Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. R. 84., nr. nr 11 (2008), s.344-347
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 259 times

Recommended for you

Meta Tags