Sterowanie przepływem produkcji w procesie elastycznego wytwarzania. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Sterowanie przepływem produkcji w procesie elastycznego wytwarzania.

Abstract

Omówiono problemy i przykłady sterowania i zarządzania jakością a także korzyści stosowania nowych metod w wytwarzaniu komponentów elektronicznych. Wyjaśniono zasady organizacji montażu powierzchniowego z zastosowaniem nowoczesnych metod produkcji przepływowej w dużych seriach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
NAPĘDY I STEROWANIE 2004.X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. strony 342 - 351
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Wiśniewska A.: Sterowanie przepływem produkcji w procesie elastycznego wytwarzania.// NAPĘDY I STEROWANIE 2004.X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania./ ed. A. Balawender. Gdańsk: P. Gdań., Międzynar. Targi. Gdań., 2004, s.342-351
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags