Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego

Abstract

Artykuł dotyczy zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim m.in. omówienie genezy zjawiska oraz amerykańskie procesu rozwoju urbanistycznego jako jego źródło.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Wybrane problemy przekształceń miast Polski Północnej strony 105 - 119
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Lorens P.: Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego// Wybrane problemy przekształceń miast Polski Północnej/ ed. pod redakcją Małgorzaty Pacuk ; Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. Gdynia ; Pelplin: Wydawnictwo ''Bernardinum'', 2006, s.105-119
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 132 times

Recommended for you

Meta Tags