Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim m.in. omówienie genezy zjawiska oraz amerykańskie procesu rozwoju urbanistycznego jako jego źródło.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy przekształceń miast Polski Północnej strony 105 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego// Wybrane problemy przekształceń miast Polski Północnej/ ed. pod redakcją Małgorzaty Pacuk ; Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. Gdynia ; Pelplin: Wydawnictwo ''Bernardinum'', 2006, s.105-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 185 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi