Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials - Publication - MOST Wiedzy

Search

Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials

Abstract

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej wybranych trójwarstwowych łożysk cienkościennych. Zaprezentowano zdjęcia typowych pęknięć zmęczeniowych warstwy stopu łożyskowego. Obliczono i oceniono krytyczne wartości naprężeń stycznych warstwy ślizgowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of KONES no. 10, pages 259 - 269,
ISSN: 1231-4005
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Sikora J., Kłopocki J., Majewski W.: Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials// Journal of KONES. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.259-269
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags