The new measures of the population ageing - Publication - MOST Wiedzy

Search

The new measures of the population ageing

Abstract

Zestarzenie się populacji mierzy sie zwykle frakcją osób starszych. Miara ta nie uwzględnia rozkładu wieku wśród osób starszych. W pracy przedstawiane są nowe miary zestarzenia się populacji, których ideę zaczerpnięto z ekonomiki ubóstwa: absolutna luka wiekowa AG, relatywna luka wiekowa RAG, syntetyczna miara HRAG=HCR. RAG oraz syntetyczna miara P2. Te nowe miary testowo analizując proces zestarzenia się w 4 krajach europejskich w latach 1980-1996: w Austrii, Francji, Hiszpanii i Szwecji. Proponowane miary ujawniły aspekty zestarzenia się, których nie mogła ujawnić miara tradycyjna HCR. Zaproponowano więc rozszerzenie narzędzi badawczych zestarzenia się populacji o te nowe wskaźniki, łatwe w obliczeniach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kot S., Kurkiewicz J.: The new measures of the population ageing // . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags