Usterki budynków zespołu szkół jako następstwo błędów realizacji dachu stromego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Usterki budynków zespołu szkół jako następstwo błędów realizacji dachu stromego

Abstract

W artykule przedstawiono opis usterek występujących w obszarze budynków Zespołu Szkół, które powstały w wyniku popełnionych błędów projektowych. dach stromy zrealizowany został jako obarczony niedoskonałościami projektowymi w wyniku których w obiekcie wystapiły poważne utrudnienia eksploatacyjne, grążące czasowym wyłączeniem budynków z użytkowania. W pracy przedstawiono rozwiązanie projektowe kompleksowego usunięcia występujących usterek dachu stromego.

Full text

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Published in:
ELECTROCHIMICA ACTA pages 469 - 476,
ISSN: 0013-4686
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Majewski T., Kulkowski W., Niedostatkiewicz M.: Usterki budynków zespołu szkół jako następstwo błędów realizacji dachu stromego// XXV Konferencja Naukowo-Techniczna : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, Szczecin - Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. - Tom II/ ed. oprac. red. M. Kaszyńska. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin: Wydaw. Uczelniane ZUT, 2011, s.469-476
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags