Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym

Abstract

Usuwanie zdyspergowanej fazy wodnej od olejowej warunkuje prawidłowy przebieg wielu operacji i procesów jednostkowych w przerobie ropy naftowej. Faza wodna obecna jest podczas wydobycia, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów jej przerobu. Nawet niewielka zawartość wody w produktach naftowych pogarsza parametry spalania, właściwości smarne, zwiększa korozyjność, zmniejsza szczelność, a w szczególnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia elementów maszyn.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of Ecological Engineering pages 103 - 112,
ISSN: 2299-8993
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Aranowski R., Hupka J., Rutkowska B.: Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym// Inżynieria Ekologiczna. -., nr. 8 (2003), s.103-112
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Recommended for you

Meta Tags