Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym

Abstrakt

Usuwanie zdyspergowanej fazy wodnej od olejowej warunkuje prawidłowy przebieg wielu operacji i procesów jednostkowych w przerobie ropy naftowej. Faza wodna obecna jest podczas wydobycia, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów jej przerobu. Nawet niewielka zawartość wody w produktach naftowych pogarsza parametry spalania, właściwości smarne, zwiększa korozyjność, zmniejsza szczelność, a w szczególnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia elementów maszyn.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering strony 103 - 112,
ISSN: 2299-8993
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Aranowski R., Hupka J., Rutkowska B.: Usuwanie wody z oleju na granulowanym złożu koalescencyjnym// Inżynieria Ekologiczna. -., nr. 8 (2003), s.103-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi